Son əlavə olunanlar

Bizi əhatə edən dünya

İlanlar necə ov edir?

Məlum olduğu kimi ilanlar ət yeyən, yəni yırtıcı heyvanlardır. Onlar böcək və molyusklardan tutmuş, balıq, quş, gəmirici və hətta kiçik dırnaqlılara qədər müxtəlif onurğalı və onurğasız heyvanlarla qidalanır. İlanların böyük əksəriyyəti ov edir.

Köstəbəklər: gecə yer qazanlar

Bir çox sevimli cizgi filmlərinin qəhrəmanı olan köstəbək yumşaq tüklü məzəli heyvandır. Onu zahiri əlamətlərinə - qara rəngli qısa tüklü xəzinə, deşikləri aşağıda yerləşən uzun burnuna, bir-birindən aralı yerləşən, iç hissəsi yuxarı yönəlmiş kürəkşəkilli böyük qabaq pəncələrinə, pis inkişaf etmiş arxa pəncələrinə, zəif xırda gözlərinə görə asanlıqla tanımaq olar.    

Qaranquşlar

Deyilənə görə bu quş kimin damının altında yuva qursa həmin evdə səliqə və xoşbəxtlik olar.

Lama dəvənin qohumudur

Təkcə insanların deyil, heyvanların da uzaq qohumu olur. Məsələn, Cənubi Amerikada dəvələrin kiçik qardaşları yaşayır. 

Durna məşhur quşdur

Durna məşhur quşdur. Nağıl və təmsillərdə, mahnı və atalar sözlərində onun adı tez-tez çəkilir. Bu quşu tanımayan adam yoxdur. Durnakimilər dəstəsinin bütün nümayəndələrini onların xarici görünüşü birləşdirir. Uzunsov bədəni, uzun düz ayaqları və uzun dimdiyi olan, eyni zamanda hacıleyləyi xatırladan bu quşların ölçüsü kifayət qədər böyükdür, çəkisi isə 15 kiloqrama çatır. 

Amur pələngi

Amur pələngi (Ussuri, Uzaq Şərq , yaxud Sibir pələngi) ən azsaylı pələng yarımnövlərindən biridir. Amur pələngi pişikkimilər fəsiləsinin ən iri nümayəndəsi olmaqla bərabər, həm də qarlı ərazidə yaşayan yeganə nümayəndəsidir.