Son əlavə olunanlar

Bilirsinizmi ki...

Səyahətlərlə zəngin həyat, heyvanlara məhəbbətlə yazılan kitablar və çəkilən filmlər

1925-ci il yanvarın 7-də Hindistanın Djamşedpur şəhərində dünyaya gələn Cerald Darrell britaniyalı inşaat mühəndisinin ailəsində dördüncü uşaq idi. Qohumlarının dediyinə görə, Cerald iki yaşı olanda "zoomaniya" xəstəliyinə tutulub. Anası onun ilk sözlərindən birinin "zoo" olduğunu xatırlayırdı.  

Yasek Palkeviç – XX yüzilliyin son coğrafi kəşfinin müəllifi

Səyyahlar Afrika, Amerika, Asiya və Okeaniyaya aparan dəniz marşrutlarını və yeni torpaqları çoxdan kəşf edib və artıq naməlum torpaqlar qalmayıb. Yer kürəsində hələ kəşf edilməmiş çox yerlər olduğunu hesab edən coğrafiyaşünaslar isə bununla razı deyillər.

Dünyaca məşhur “Dəfinələr adası” romanının müəllifi Robert Luis Stivenson

Dünyaca məşhur “Dəfinələr adası” romanının müəllifi, böyük ingilis yazıçısı Robert Luis Stivenson 1850-ci il noyabrın 13-də Edinburq şəhərində anadan olub.    

Lev Tolstoy (1828-1910)

Böyük rus yazıçısı və mütəfəkkiri qraf Lev Nikolayeviç Tolstoy 1828-ci il avqustun 28-də Tula quberniyasının Yasnaya Polyana malikanəsində anadan olub.  

Rembrandt Harmens van Reyn (1606-1669)

Böyük holland rəssamı Rembrandt Leyden şəhərində dəyirmançı ailəsində dünyaya gəlib. O, rəssam kimi ilk addımlarını doğma şəhərində atıb. Buna görə də Rembrandt yaradıcılığının erkən dövrünü Leyden dövrü adlandırırlar. O, üç il ərzində yerli rəssam Yakob van Svanenburqun, daha sonra Amsterdamda tarixi mövzularda əsərlər yaradan Piter Lastmanın yanında şagirdlik edib.   

Sandro Bottiçelli (1445-1510)

İntibah dövrünün nümayəndəsi olan bu  florensiyalı rəssamın əsl adı Alessandro Filipepidir. O, varlı dabbağın ailəsində anadan olub və öz dövrü üçün yaxşı təhsil alıb. Hələ uşaq ikən rəssamlığa meyil edib. On beş yaşında tanınmış florensiyalı heykəltəraş Andrey Verokkionun emalatxanasında işləməyə başlayıb, 1470-ci ildə isə öz emalatxanasını açıb.