Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Sona Xəyal. "Ağacı necə suvarırlar?"

Sədinin atası xəstə idi. Həyətdəki ağaclar suvarılmalı idi. Atasının narahatlığını duyan Sədi ona kömək etmək qərarına gəldi.

Göy qurşağı

Dünyanın bütün rəngləri bir araya toplaşır və hansı rəngin ən əhəmiyyətli, ən xüsusi olduğunu müzakirəyə etməyə başlayırlar:

Gülzar İbrahimova. "Pəncərəni kim sındırıb?"

5 uşaq - Əli, Vəli, Mirəli, Şirəli, Pirəli futbol oynayırdılar. Birdən top pəncərəyə dəydi və pəncərə sındı. Soruşdular:  

Gülzar İbrahimova. "Bəs səncə?"

Anası deyir Totuşun ağzında cəmi 12 dişi var. Totuş isə hər gün dişlərini fırçalayır. Böyük qardaşından öyrənib. Özü də gündə iki dəfə fırçalayır.

Heraklın on ikinci qoçaqlığı. “Heraklın Kerber köpəyini tutması”

Məğlubedilməz Heraklın Antey və Atlantla görüşməsi xəbəri onun özündən əvvəl Yunanıstana çatmışdı və artıq dillərdə əzbər idi. Hamı xalqın böyük qəhrəman oğlu ilə fəxr edirdi, ona dastanlar qoşurdu. Elə oxuduğumuz bu dastan da o vaxtlar yaranmışdı.  

Heraklın on birinci qoçaqlığı. “Heraklın Atlantla görüşü”.

Qüdrətli Herakl artıq on qoçaqlıq görsətmişdi. Heranın və Evrisfeyin onu məğlub etmək arzusu ürəyində qalırdı. Kinli ilahə və qorxaq hökmdar Zevsin oğlu üçün daha təhlükəli və çətin tapşırıqlar axtarırıdılar. Nəhayət, belə bir tapşırıq tapıldı.