Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Mikayıl Müşfiq. "Ana"

Ana dedim, ürəyimə yanar odlar saçıldı, Ana dedim, bir ürpəriş hasil oldu canımda, Ana dedim, qarşımda bir gözəl səhnə açıldı, Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda.  

Xəlil Rza Ulutürk. "Azərbaycan"

Gəzdim sənin çöllərini Oba-oba, oymaq-oymaq. Nə gözəlmiş qoynun sənin, Ana torpaq, ana torpaq!  

Süleyman Rüstəm. "Ana və poçtalyon"

Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi, Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdiydi dərdi. Sorurdu: – “Balam hanı?” – Har cəbhədən gələndən Ondan xəbər gəlməyir, xəbər gəlir öləndən.

Nəbi Xəzri. "Ana dilim"

Səni şəfəq bildim bu cahanda mən, Bəzən şimşək olub qəzəblə çaxdın. İlk dəfə dünyaya göz açanda mən Qəlbimə günəşin özüylə axdın.  

Tamilla Süleymanlı . "Ana"

Yemək bişirər, Təmizlik edər. Zəhmətkeş anam, Gözəl anam.

Zahid Xəlil. “Durna və mən”

Payız gəldi, saraltdı Çölü, düzü, çəməni.