Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Abbas Səhhət. "Ana və oğul"

Hər sabah gün ki, saçar aləmə nur, Danədən ötrü uçar cümlə tüyur, Quşlar ol dadlı civiltilə oxur. Aç gözün uyqudan, ey tifli-qəyur.

Qasım bəy Zakir. "Aslan, qurd və çaqqal"

Görmüşәm nüsxәdә bir türfә misal, Әyyami-sabiqdә bir qurd, bir çaqqal,   Şiri-jәyan ilә tutmuşdu ülfәt, Yedilәr, içdilәr bir neçә müddәt.

Abbas Səhhət. "Vətənim"

Könlümün sevgili məhbubu mənim, Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.  

İvan Andreyeviç Krılov. “Bülbüllər”

Bir ovçu bülbülləri tutdu saldı qəfəsə, Nəğməkarlar oxuyub verdi burda səs-səsə. Bülbüllər istəyirdi gəzsin çəməndə, bağda, Zindanda qəlb açılmır, olmayır oxumaq da.

Abdulla Şaiq. “Göyərçin”

Göyərçinəm, göyərçin, Kəkilim vardır çin-çin. Ellər məni bəsləyir, “Uğurlu quşdur”, – deyir .

Abbas Səhhət. "Əkinçi nəğməsi"

Darı, küncüt, arpa, buğda əkməsəm, İlin üç fəslində zəhmət çəkməsəm, Ac qalmazmı gözəl, məsum uşaqlar?