Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Aşpazlar

Biş-düş...zor iş, Bacaran sevilər. Şüyüd..keşniş, Kök! Bir də gör nələr!...  

Buzovun anası

Toppuş Tontoş gəzirdi boş. Ana toyuq baxdı soyuq: Salsan havar, bağda Mö var!  

Üç xor-xor

Bir baqqal  satdı bal min hambal, Üç ayı apardı. Fır-fır-fır!..  

Abdulla Şaiq. "Oyan, oğlum!"

Ağıllı oğlum, oyan! Qiymətlidir hər zaman. Tez ol, dur, get məktəbə, Sarıl elmə, ədəbə.  

Mış-Mış-Mış

Ala-bula, ana-bala, Biri yekə, biri bala, Hər başda iki oxlov, Hər boyunda zıngırov, Örüşdən qayıdırmış. Mış-mış, mış-mış!  

Xortum Hamam

Şır!Şor! Can, ay can!.. İşə bax, isə; Həm döş-döşə, Həm diş-dişə Çimişirlər: Lalə! Nərgiz! Bənövşə!