Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Təbiət hadisələri haqqında tapmacalar

Ağ sandığım açıldı, İçinnən nur saçıldı. (Sübh çağı)

Birlikdə tapaq

Ağırlığın yer götürər, Ruzisin Allah yetirər.  (Yeni doğulmuş körpə)  

İnsan və onun bədən üzvləri haqqında tapmacalar

Ala qapı, zəncir sapı,  Beş budağı, bir yarpağı.

Ağaclar haqqında tapmacalar

Əyri-üyrü boy atar,  Ayağı yerə batar.  Salxım-salxım sallanar,  Altında sarvan yatar.

Birlikdə tapaq

Ağ yerə toxum səpərlər.

Tapmacalar

A gedən kişi, A gələn kişi, Papağı yekə  Ayağı təkə.