Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Bayatılar. Solmaz Şirin

Əzizinəm gülsənə, Sevinsənə, gülsənə.  

Vətən, qürbət

Yağı gəldi yanıma,  Susamışdı qanıma,  Döndüm qürbət ellərdən,  Qüvvət gəldi canıma.

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq haqqında bayatılar

Mərd anadan mərd oğul,  Yada ağa, mərdə qul,  Qorxaq töhmət gətirər,  Baş ucaldar mərd oğul.

Arxa, kömək, dayaq, iftixar haqqında bayatılar

Qaya tək buzlar gördüm, Göydə ulduzlar gördüm, Anasına oxşayan Qoçaq, mərd qızlar gördüm.

Ailə və Məişət

Ağ alma, gözəl alma, Payızdan əzəl alma. Çirkin al əsil olsun, Bədəsil gözəl alma.  

Vətən məhəbbəti

Burda yolum oldu tən, Varmı bu yoldan ötən. Bu dünyada şirin şey Bir anadır, bir vətən.