Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Qonaqsız ev- susuz dəyirman

Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.    

Bağ salan barın yeyər

Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.

Doğru yalanı qovar

Doğru yolla gedən yorulmaz.  

Ağa ağ deyiblər, qaraya qara

Qara günün ağ günü də var.    

Dünya gör- götür dünyasıdır

Sən  saydığını say, gör fələk nə sayır. *** Acıqlı başda ağıl  olmaz. ***  

Əyri oturaq, düz danışaq

Uman yerdən küsərlər. *** Könlü balıq istəyən  quyruğunu suya vurar. *** Qara məni basınca, mən qaranı basım ***