Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Atalar sözləri

Uşaq və buz

Mirzə Ələkbər Sabir

Xoruz

Abdulla Şaiq

Qərənfil

Abdulla Şaiq

Bənövşə

Abdulla Şaiq

Keçi

Abdulla Şaiq