Ədəbiyyatı bizimlə təkrarla!

Bayatıları tamamlayaq...

Məntiqi tapmacalar

Tap tapmaca...

Gəlin, tapaq!

Atalar sözləri

Uşaq və buz

Mirzə Ələkbər Sabir

Xoruz

Abdulla Şaiq

Qərənfil

Abdulla Şaiq

Bənövşə

Abdulla Şaiq

Keçi

Abdulla Şaiq