Bu maraqlıdır!

Zoluşkanın ayaqqabısı əslində şüşədən yox, xəzdən imiş

Fransız yazıçısı Şarl Perronun 1697-ci ildə yazdığı "Zoluşka” nağılında  Zoluşkanın ayaqqabısı orijinal versiyada şüşədən deyil məhz xəzdən imiş. Anlaşılmazlıq Fransız sözləri "verre" (şüşə) və "vire" (boz sincab xəzi) sözlərinin oxşarlığı səbəbindən meydana gəlib. 


İlkin versiyada çəkmələr xəzdən idi (pantoufle de virire),  lakin səhv tərcümə nəticəsində şüşəyə çevrildi (pantoufle de verre). İllərdir dünya xalqları Zoluşkanın ayaqqabısını “Şüşə çəkmə” kimi qəbul edir.  Nağılın digər adı isə "Sincab xəzli tərlik" dir.