Musiqi

Əsgər marşı

Mus: Cavanşir Quliyev
Söz: Əli Kamin

 


Vətən məni yetişdirib 
Bu ellərə yolladı, 
Bu torpağa qurban deyib 
Allaha ismarladı. 
“Boş oturma, çalış, - dedi, 
- Xidmət eylə Vətənə. 
Südüm sənə halal olmaz, 
Sən baş əysən düşmənə”. 

 

Marş irəli! Marş irəli! 
Azərbaycan əsgəri! 
Dönməz geri, dönməz geri 
Azərbaycan əsgəri! 

 

 

Yastığımız Vətən daşı, 
Yorğanımız qar olsun. 
Biz bu yoldan dönər olsaq, 
Namus bizə ar olsun! 
Nə gözəldir ölmək bizə 
Sevimli Vətən üçün, 
Yanar ürək yurd eşqilə 
Daima için-için. 

 

 

Marş irəli! Marş irəli! 
Azərbaycan əsgəri! 
Dönməz geri, dönməz geri 
Azərbaycan əsgəri!