Atalar sözləri

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver amma – Sirrini Vermə.!

***
Günlərini say, pullarını say, böyüklərini say amma – Yerində Sayma.!

***
Əmək ver, bilik ver, qulaq ver amma – Boş Vermə.!

***
Satıcı ol, alıcı ol, qalıcı ol amma – Bölücü Olma.!

***
Həyat yoldaşını bəyən, işini bəyən, aşını bəyən amma – Özünü Bəyənmə.!

***
Ağac böyüt, övlad böyüd, sevgi böyüt amma – Kin Böytmə.!

***
Dəvət et, tövbə et, heyrət et amma – Xəyanət Etmə.!

***
Hədəfə qaç, köməyə qaç, cihada qaç amma – Ortalıqda Qaçma.!

***
Əlini aç, gözünü aç, qəlbini aç amma – Ağzını Açma.!

***
Oxumaqdan zərər gəlməz amma – Lənət Oxuma.!

***
Rəqibini keç, sinifini keç amma – Gülüb Keçmə.!

***
Ev al, maşın al, qüsul al amma – Bəddua Alma.!

***
Qalx və ya yıxıl amma – Əyilmə.!
İtil, atıl, amma – Satılma.!