Şeirlər

Bəxtiyar Vahabzadə. “Niyə”

- Niyə gündüz gün çıxır? 
Niyə ulduzlar batır? 
Günəş yatandan sonra 
Niyə adamlar yatır? 
Niyə dəniz dalğalı, 
Niyə sahil lal olur? 
Niyə zanbaq ağappaq, 
Qızılgüllər al olur? 

 


-Sevinc balam, tələsmə, 
Keçər gün, keçər zaman, 
Bunların cavabını 
Bir vaxt özün taparsan. 
- Mənə sual verməyi 
Qadağan etməyələr, 
Bizim qanadımızdır 
Bu niyələr, niyələr...