Afişa

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının fevral repertuarı

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının 2019-cu ilin fevral ayı üçün nəzərdə tutulan repertuarını təqdim edirik:

 

1 fevral- E. Sabitoğlu, V. Kolmanovski “Bir dəfə Bağdadda” (rus dilində)

 

2 fevral- V. Ulanovski, V. Orlov “Qızıl cücə” (rus dilində), Ü. Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”

 

3 fevral- E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq”, İ.Əfəndiyev “Mənim günahım”

 

8 fevral- O.Kazımi, R.Heydər- “Qızıl toy”

 

9 fevral- O.Zülfüqarov, R.Heydər “Dəcəl çəpişlər”, F.Sücəddinov, T.Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”

 

10 fevral- R.Ağayeva, A.Xayt, A.Kurlyanski “Bir dayan, canavar!” (rus dilində), F.Əmirovun musiqiləri əsasında “999-cu gecə”

 

15 fevral- R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində) 

 

16 fevral- H.K.Anderson “Düyməcik” (rus dilində), İ.Sadıqov “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”

 

17 fevral- Ə.Səmədli “Meşə çaqqalsız olmaz”, Elçin “Baladadaşın toy hamamı”

 

21 fevral- R. Ağababayev, A. Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”


22 fevral- R.Ağababayev, A.Sent-Ekzüperi “Balaca şahzadə”

 

Tamaşalar saat 12:00, 14:00 və 19:00-da başlanır.