Atalar sözləri

Yalan haqqında atalar sözləri

Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 
***
Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
 
***
Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
 
***
Yalan ki var, doğrunun quludur.
 
***
Yalan söz üz qızardar.
 
***
Yalançını mənzilinədək qov!
 
***
Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı.
 
***
Yalançının üzü qara olar.
 
***
Yalançının hafizəsi olmaz.
 
***
Yalançı tamahkarı aldadar.