Atalar sözləri

Atalar sözləri

• Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər
• Ağıllı olan bir dəfə aldanar
• Ağır otur, batman gəl
• Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr
• Aza qane olmayan çoxa çatmaz
• Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər
• Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır
• Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz
• Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz
• Buğda göstərir, arpa satır
• Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə
• Burnun girməyən yerə başını soxma
• Bığdan götürüb, saqqala qoyur
• Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər
• Qaydanı pozan peşman olar
• Qanı qan ilə yumazlar
• Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən
• Qapıdan qovursan, bacadan gəlir
• Qurddur, qoyun dərisinə girib
• Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür
• Dedi - qodu ev yıxar
• Demək olmur gözün üstə qaşın var
• Dəymişin qoyub, kalın dərir
• Dəli qazandı, ağıllı yedi
• Dilinin bəlasını çəkir
• Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər
• Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir
• Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab
• Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz
• Əl qatma harama
• Yanan da mən - yaman da mən.
• Yıxılanı vurmazlar
• Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma
• Keçi can hayında, qəssab piy hayında
• Kiminin əvvəli, kiminin axırı
• Kor kor, gör gör
• Kor tutduğun buraxmaz
• Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir
• Gah nala döyür, gah mıxa.
• Günü günə satmazlar
• Meşə çaqqalsız olmaz
• Milçək bir şey deyil, könül bulandırır
• Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə
• Od düşdüyü yeri yandırar
• Oxun atıb, yayın gizlətmə
• Öz ağlını özgəyə vermə
• Örtülü bazar dostluğu pozar
• Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar
• Sayanın quluyam, saymayanın ağası
• Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir
• Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa
• Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
• Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna
• Uman yerdən küsərlər
• Haram malın bərəkəti olmaz
• Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver
• Çanax öz başında sınar
• Çatana çatır, çatmayana bir daş atır