Bayatılar

Məhsəti Gəncəvi. “Rübailər”

Bazara getmişdim bir cümə günü, 
Gördüm, kəklik alıb sarın üstünü. 
Tez-tez deyir ona: “Cəfa verənin 
Bir gün belə qalxar göylərə ünü”.

 


Xalqın başında gər olsan da bir tac, 
Ağladar səni də bir gün ehtiyac. 
Xalqın dərdinə qal, ona yaxın ol, 
Qorx o gündən, özün olasan möhtac.

 


Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər, 
Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. 
Çox da öyünmə ki, uzundur ömrün, 
Əcəl köhlənində hazırdır yəhər.

 


Yolda darğa mənə rast gəldi dünən, 
Əlində tutduğu çubuqla bərkdən 
Döyürdü qəzəblə o, bir qadını, 
Tamaşa edirdi hər yoldan ötən.

 


Hünərin səfası acıdır müdam, 
Odur hünər suyu içmir bir adam. 
Alçaq adamların cəhalət odu 
Hünəri küləyə vermişdir tamam.