Şeirlər

Hikmət Ziya. “Sadə çıxış yolu”

Zebr süzüb Zürafəni 
Altdan yuxarı, 
Dedi: —Dostum, meşəmizin 
Axar-baxarı 
Kitabında yaxşı təsvir 
Olunub, ancaq, 
Obrazların yarımçıqdır, 
Ona bir də bax. 
Zürafənin üzü güldü: 
—Dostum, müxtəsər, 
Demək, sənə elə gəlir, 
Bitməyib əsər. 
—Yox, ey... 
—Dayan, danışıram, 
Sözümü kəsmə! 
—Dinlə məni axıradək, 
Әsla tələsmə. 
Obrazlarım yarımçıqsa, 
Deməli, hökmən 
Tez ikinci bir hissə də 
Yazmalıyam mən!..