Təbiət

Schizodactylus monstrosus

Schizodactylus monstrosus Asiyada tapılan nəhəng cırcırama növüdür. Həşərat əsasən qumlu ərazilərdə yaşayır və ayağının ən uc hissəsində böyük qıvrılmış yastı uzantı və qanadları vardır. Onlar həm gecə, həm də gündüz canlısıdır.

 

Yaşayış yeri kimi çay kənarının qumlu sahillərini üstün tutur. Ayaqlarının ucundakı yastı əlavələr məhz qumlu torpağı eşmək üçündür. Alimlər qeyd edir ki, bu canlının fəsiləsindən olanlar ətyeyəndir. Buna görə də, Schizodactylus monstrosus da ətyeyən hesab edilir.