Tapmacalar

Uşaqlar üçün tapmacalar

Bağban bağa girəndə 1-ci nəyi atır?

Cavab- Addım atır.

* * *

 

1 ağacda 10 quş var, Ovçu 2-ni vurur, neçəsi qalır?

Cavab- Heç bir quş qalmır, güllənin səsinə uçub gedirlər.

* * *

 

Yolda 2 insan gedir. Biri, birinin oğludur, amma o birisi onun atası deyil, bu necə olur?

Cavab- Anasıdır.

* * *

 

1 kq pambıq daha ağırdır? yoxa bir 1 kq dəmir?

Cavab- İkisi də bərabərdir.

* * *

 

İçini boşatdıqca böyüyən şey nədir?

Cavab- Çuxur