Bu maraqlıdır!

Dibsiz göl

Rusiya Federasiyasının Sergeyevka və Vertlino Solneçnoqorsk kəndləri arasında bir göl yerləşir. İnsanlar gölü “Dibsiz Göl” adlandırır. Gölün dibini öyrənmək mümkün olmadığına görə, bəzi insanların fikrinə görə gölün sonu yoxdur və gölün dibi məhz yerin episentrinə kimi uzanır. 


Alimlərin fikrincə, su anbarının buzlaq mənşəyi var. Termokarst prosesləri səbəbindən torpaq tədricən aşağı enib və gölün qabığı dərinləşib. XVIII əsrin ortalarından bu günə qədər gölü öyrənmək istəyən həvəskarlar gölün dərinliyini müxtəlif yollarla ölçməyə çalışıblar (iplə, dalış vasitəsilə), lakin heç kim buna nail ola bilməyib.


Dalğıclar deyirlər ki, artıq 4 metr dərinlikdən sonra gölün təmiz suyu bitir və çöküntülü bulanıq su başlayır. Gölün okeanlarla əlaqəli olduğu fikri də irəli sürülür.

Göl dairəvi formadadır, hər tərəfdən ağaclarla əhatə olunub.


Hidroqrafiyası:
• Ölçüsü - 165 - 170 m.
• Sahəsi - təxminən 16 hektardır.
• Forması - bir neçə əsr, demək olar ki, dəyişməyib. Dairə formasındadır.
• Sahilləri - bataqlıqdır.
• Dibi mamırlıdır, yalnız 1,5 m dərinlikdə sahildə müəyyən edilir.
• Suyu yuxarı qatda təmiz və şəffafdır. 


Flora və faunası:
Göl ətrafında Rusiyanın mərkəzi bölgəsinə xas olan bir çox ağac böyüyür. Balıqla boldur. Gölün sahilləri bataqlıq olması səbəbiylə, Solneçnoqorsk bölgəsində yaşayan heyvanlar (kirpi, çöl donuzu, dovşan, tülkü) gölə yaxın gəlmir.