Şeirlər

Ə.Kərim. "Çinar və gilanar"

Keçən ilki bu çinar
Gör necə boy atıbdı.
Üçüncülər oxuyan
Mərtəbəyə çatıbdı.


Hamı deyib-gülür ki,
Üçə keçibdir çinar.
İkincidə qalıbdı,
Ancaq hələ gilənar.