Şeirlər

Zəlimxan Yaqub. O günü gözləyirəm

Şuşada bir doyunca
Könlümdən gəzmək keçir,
o günü gözləyirəm. 
Qalxıb Cıdır düzünə
Gülümü dərmək keçir,
o günü gözləyirəm.

 

Coşa İsa bulağı, 
Qəlbə süzülə, axa.
Ovcum nur ilə dola,
Gözüm gözünə baxa,
o günü gözləyirəm.

 

Məni Şuşada görə,
Düşmən baxa xar ola. 
Daşaltının hər daşı
Düşmənə məzar ola,
o günü gözləyirəm.

 

Öz gülüm, öz çiçəyim
Öz əlimlə dərilə. 
Görə bu xoş günləri,
Şəhidlərim dirilə,
o günü gözləyirəm.

 

Qarabağ deyiləndə 
Torpaq qalxa ayağa.
Ehtiyacı olmaya
Bir səddə, bir dayağa,
o günü gözləyirəm.

 

Şuşasız varlığımda
Nə ürək var, nə də can. 
Ağ atın üstə gələ
Ulu dədəm Pənah xan,
o günü gözləyirəm.

 

Hanı Şuşa torpağı,
Gülü kəfənim olsun. 
Mənimdir, mənimkidir,
Həmişə mənim olsun.
o günü gözləyirəm.

 

Mənim ağ paltarımda,
Hələ qara yamaq var. 
Şuşasız yaşamaq yox,
Şuşalı yaşamaq var,
o günü gözləyirəm.

 

Tarixi düz yazıla,
Şuşa Şuşamız ola. 
Bu dünyaya sığmayan
Bir tamaşamız ola,
o günü gözləyirəm.