Şeirlər

Zeynal Cabbarzadə. “Laylay”

Yat gözümün qarası,
Ciyərimin parası.
Laylay, ürəyim laylay,
Arxam, dirəyim laylay!
Göydə bulud sovuşsun,
Kirpiklərin qovuşsun,
Laylay, quzum, a laylay,
İki gözüm, a laylay!
Sən nə şirin balasan,
Görüm yüz il qalasan.
Laylay, baharım, laylay.
Laylay, nübarım, laylay!..