Şeirlər

İvan Andreyeviç Krılov. "Simic və toyuq"

Tərcümə edəni Mirmehdi Seyidzadə

 

Simic acgözlükdən çəkir çox zərər.

Vardır bu barədə xeyli təmsillər.

Çox da axtarmayıb tənbəlliyindən

Bu köhnə təmsili söyləyirəm mən.

Uşaqlıq zamanı oxumuşam bax:

Keçmişdə yaşarmış bir simic kişi,

Qızıl dolu imiş sandıqda, ancaq,

Yoxmuş nə sənəti, nə də bir işi.

Çünki onun gözəl toyuğu varmış

Qızıl yumurtalar yumurtlayarmış.

Başqası sevinib deyərdi, əlbət,

Yavaş-yavaş belə qazannam sərvət.

Lakin acgöz olan çox sevir malı,

Başqadır simicin fikri-xəyalı

Bu simic düşünüb söyləyir ki, mən

Toyuğumu kəssəm varlannam, birdən

Çataram bir gündə mala-dövlətə,

Göz yumub günaha, qədir-qiymətə,

Qoyur boğazına toyuğun bıçaq

Boş içalat keçir əlinə, ancaq.