Şeirlər

Məmməd Namaz. "Azərbaycan"

Öpüm ulu torpağını,

Bu əyilməz bayrağını,

Başı qarlı Azərbaycan,

Şah vüqarlı Azərbaycan.

Mənə leldir qara daşın,

Uca olsun, uca başın.

Duz-çörəkli Azərbaycan,

Saf ürəkli Azərbaycan.

Öğlun-qızın sənə qurban,

Qurban, dönə-dönə qurban.

Allı-güilü Azərbaycan,

Aylı-günlü Azərbaycan.

Sənə nəğmə yaza-yaza,

Dərdimi dedim Araza.

Yetərik bir gün murada,

Möhkəm dayan, Azərbaycan,

Dalğalanan Azərbaycan...