Nağıllar, hekayələr

Qəddar padşah. Azərbaycan xalq nağılı