Tapmacalar

Birlikdə tapaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cavab:

4 - 9 - 2
3 - 5 - 7
8 - 1 - 6