Tapmacalar

Doğru bərabərliklər alaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Cavab

Belə etmək olar:
(5+5+5):5=3
(5x5-5):5=4
(5-5):5+5=5
(5x5+5):5=6
5+5+5-5=10
(55+5):5=12