Afişa

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının noyabr repertuarı

1 noyabr- Azərbaycan xalq nağılı  “AĞ BABANIN NAĞILI”, Azərbaycan xalq nağılı “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”    

 

2 noyabr- Ərəb xalq anğılı  “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”, Rus xalq nağılı “QOĞAL”(rus dilində)

 

3 noyabr- M.Seyidzadə     “CIRTDAN”, M.Seyidzadə     “ÜÇ CƏSUR” (rus dilində)

 

8 noyabr- L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”, Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

9 noyabr- Rus xalq nağılı “TURP”,  Rus xalq nağılı “QOĞAL”   (rus dilində)

 

10 noyabr- Rus xalq  nağılı “MAŞA VƏ AYI”, Rus xalq  nağılı “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

15 noyabr- A.Lindqren “KARLSON”, A.Lindqren “KARLSON”   (rus dilində)

 

16 noyabr- A.Şaiq“TIQ – TIQ VƏ –TAQ-TAQ IN NAĞILI”, C.Rodari     “ÇİPOLLİNO”     (rus dilində)

 

17 noyabr- Ş.Perro  “QIRMIZI PAPAQ”, Rus xalq nağılı   “DURNA BALIĞI”    (rus dilində)

 

18 noyabr-  K.Ağayeva “GÖYÇƏK FATMA”, Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

19 noyabr- C.Barri “PİTER PEN”, Rus xalq nağılı “QOĞAL”   (rus dilində)

 

20 noyabr- Ə.Səmədli “CİK CİK XANIM”, Rus xalq  nağılı    “MAŞA VƏ AYI”   (rus dilində)

 

22 noyabr- K.Kollodi “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”, K.Kollodi “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”(rus dilində)

 

23 noyabr- Rus xalq nağılı “QOĞAL”, Rus xalq nağıl “QOĞAL”   (rus dilində)

 

24 noyabr- S.Y.Marşak “PİŞİYİN EVİ, Azərbaycan xalq nağılı “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM”

 

29 noyabr- N.Kazımov “ƏLƏDDİN”, C.Rodari “ÇİPOLLİNO”(rus dilində)

 

30 noyabr- V.İlyuxov “OYAQ GÖZƏL”, V.İlyuxov  “OYAQ GÖZƏL”(rus dilində)

 

Tamaşalar saat 12:00, 14:00,16:00 və 18:00-da başlayacaq.