Yumor

Molla Nəsrəddin lətifələri

Molladan soruşurlar:
— Molla, rus dilində bilirsən?


Molla cavab verir:
— Bəli.


— Rusca «bura gəl», necə deyirlər?
-İdi suda.
-Bəs, «o yana get», necə deyirlər?

 

Molla gülüb, deyir:
— Paaah, burda çətin nə var ki? Gedərəm o yana, yenə də deyərəm — «idi suda».