Atalar sözləri

Atalar sözləri

Xain qorxaq olar.
 
Xal üzün bəzəyidir.
 
Xeyir ilə şər qardaşdır.
 
Xeyir istə qonşuna, xeyir çıxsın qarşına.
 
Xeyir iş yerdə qalmaz.
 
İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 
İgid oğul cavan eylər atanı.
 
İgid oğul dayısına çəkər.
 
İgid oğul düşmənə əyilməz.
 
Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.
 
Əl üstə çox əllər var.
 
Əldən gedən ələ gəlməz.
 
Yeməyənin payını yeyərlər.

Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.

Yeməyini yalqız yeyən yükü özü qaldırar.