Görkəmli şəxsiyyətlər

Məşhur rus səyyahları

Dəniz qütb tədqiqatçıları, iki əmioğlu Dmitri və Xariton Laptevlər öz həyatlarını Şimala səyahət və kəşf etməyə həsr ediblər. 1739-cu ildə Böyük Şimal Ekspedisiyasını təşkil edərək, Şimal Buzlu Okean sahillərinə çatıb və bütün dünyaya yeni torpaqlar açıblar. Laptev dənizi - onların cəsarət və əzmləri sayəsində bütün dünyaya məlumdur. 

 

Ferdinand Petroviç Vrangel Şərqi Sibir bölgəsini öyrənmək üçün ekspedisiyaya rəhbərlik edirdi. O, dünyada elmə məlum olmayan əraziləri kəşf edib və Şərqi Sibirin şimal sahilinin ətraflı coğrafi xəritəsini tərtib edib.

 

Nikolay Mixayloviç Prjevalskiy (1839-1888) - böyük rus səyyahı və coğrafiyaşünası. Ussuri ərazisinə ilk ekspedisiyadan sonra (1867-1869) uzaq və az tanınan torpaqların istedadlı tədqiqatçısı kimi məşhurlaşıb. Orta Asiyaya dörd ekspedisiya həyata keçirib, bu müddət ərzində Sayan dağlarından Tibetə və Tyan-Şandan Xinqana qədər geniş əraziləri keçib.


Onun sayəsində bütün dünya məşhur Prjevalskiy atı haqqında məlumat əldə edib.

 

Mikluxo-Maklay 1870-ci ildə Yeni Qvineyaya gedib,  2 il bu əraziləri araşdıraraq, vəhşi qəbilələrin mədəniyyəti, adətləri və dini ayinləri ilə tanış olub. 1996-cı ildə səyyahın 150 illik yubileyində YUNESKO ona "dünya vətəndaşı" titulunu verib.

 

Müasirimiz - Yuri Senkeviç, ekstremal şəraitdə insanın yaşaması ilə bağlı 100-dən çox tədqiqat aparıb. Antarktika ekspedisiyasında iştirak edib, dəfələrlə Şimal qütbündə olub. 


Onun məşhur "Səyahətçilər Klubu" proqramı milyonlarla tamaşaçıya sahib idi. Bəlkə də, hamı onların kitablarını oxumayıb və işləri ilə tanış deyil. Ancaq buna baxmayaraq, adları hər insan üçün tanışdır, çünki onlar dövrümüzün dahiləridir.