Atalar sözləri

Atalar sözləri

Nə şiş yansın, nə kabab.
 
Nə titrərsən, əllərim, verməyincə ala bilməzsən.
 
Nə tökərsən aşına, o da cıxar qaşığına.
 
Meşəyə gedən öz ağacın kəsər.
 
Meşəyə od düşəndə quru da yanar, yaş da.
 
Can de, can eşit.
 
Can sağlığı dövlətdir, demə, babam, yoxsulam.
 
El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 
El ağzını bağlamaq olmaz.
 
El arxası çəmən olar.