Şeirlər

Eldar Baxış. “Qızıl nədir”

Payız gələndə
Yarpaq qızıldır.
Xəzəl görəndə
Torpaq qızıldır.
Əkinçi deyir:
– Qızıl çöldədir.
Balıqçı deyir:
– Qızıl göldədir