Şeirlər

Ənvər Rza “Fəryad”

Quşların səsini istədi ürək, 
Cüyür mələşməsi düşdü könlümə. 
Bir ana, bir bacı məhəbbəti tək 
Bir meşə həsrəti köçdü könlümə.

 


Çəkdi o yerlərə çəmən, çay məni, 
Çəkdi etibarlı, boz sərçələr də. 
Elə harayladı torağay məni, 
Səsi qulağıma çatdı şəhərdə.

 


Bir qatar tərpəndi qəmimə düşmən, 
Yuxunu ömrümdən yedi həsrətim. 
Meşənin dilindən, quşun dilindən 
Qorxulu nağıllar dedi həsrətim.

 


Heyrətmi nitqimi bağladı belə? 
Bəs niyə ağaclar kölgə salmayıb? 
Ay aman! Cüyürü demirəm hələ, 
Meşənin özündən əsər qalmayıb!