Nağıllar, hekayələr

Tənha qu quşu

Biri vardı, biri yoxdu, üç qaz var idi. Onlar çox mehriban dost idilər. Heç vaxt bir-birini incitməzdilər. Həmişə bir yerdə olardılar.

 

Bu qazlar böyük bir gölün qırağındakı qamışlıqda yaşayırdılar. Günlərinin çox hissəsini ya üzməklə, ya da uçmaqla keçirirdilər.

 

Bir gün onlar göldə üzən bir qu quşu ilə rastlaşdılar. Quşun gözəlliyinə valeh oldular. Onun bəyaz tükləri dostları heyran elədi. Onlar bu gözəl quşla tanış olmaq üçün ona yaxınlaşdılar.

– Necə də gözəldir! – deyə dostlardan biri heyranlıqla ucadan dilləndi.

 

Tənha qu quşu gözlərini açdı, sonra qanadlarını hərəkət etdirdi. O, təəccüblə:

– Nə oldu mənə? – dedi.

– Deyəsən, günlərcə hərəkət eləməmisən. Səni tapmasaydıq, dona bilərdin. Əgər sənin də dostun olsaydı, bu vəziyyətə düşməzdin.

 

Tənha qu quşu bu sözləri eşidib utandı. Dostlardan təkəbbürlü hərəkətlərinə görə üzr istədi. Bu hadisə ona yaxşı dərs oldu. Ona görə də qazlarla dost olmağı qərara aldı. O gündən qu quşu qazlarla birlikdə mehriban yaşamağa başladı.