Tapmacalar

İki eyni əşyanı tap

Bu şəkildə iki eyni balığı tap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu şəkildə iki eyni atı tap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu şəkildə iki eyni ağacı tap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rəssam iki eyni tısbağa çəkib. Onları tap.