Tapmacalar

Riyazi tapmacalar

 

Dörd hərf var adında,
Bir hərfi saitdir.
Əslində fiqurdur o,
Həndəsəyə aiddir.
Axırıncı hərfini 
Dəyişə bilsən A-ya
Paytaxt adı alarsan,
Tapsan razı qalarsan.   

 

(Romb)

 

 

 

 

 

 

 


Dördkünc bir tanışım var,                   
Hər yanımda düzbucaq.            
Dörd tərəfində xətlər,                
Qarşı tərəfləri bərabər. 
Hamıya tanışdır o. 
Deyin görək nədir bu?

 

(Düzbucaqlı)

 

 

 

 


 

Paralel tərəfli 4 bucağam mən, 
Yalnız paraleldir iki tərəfim. 
Qalan iki tərəf-yan tərəflərim,
Adım da nə adlanır mənim?   

 

(Trapesiya)

 

 

 

 

 

 

 

Qarşı tərəfləri paralel,
Cüt-cüt bərabər.
4 bucaq növüdür,
4 tərəfi var.
İki kor, iki iti bucaqlıdır.
Bu hansı fiqurdur, 
Söyləyin görək. 

 

(Paraleloqram)