Tapmacalar

Uşaqlar üçün labirintlər

Burada nağıl qəhrəmanlarının iştirakı ilə şən labirintləri diqqətinizə təqdim edirik.  Bu oyunlar uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla, onlarda müəyyən vərdiş və bacarıqları inkişaf etdirəcək, vaxtlarını şən və mənalı keçirməyə şərait yaradacaq, vizual və məntiqi mənimsəmənin, həmçinin yaddaş və diqqətin inkişafına kömək olacaq.    

 

1. Şaxta babaya yolkanı evə çatdırmağa kömək et.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Su pərisi bantını itirib. Sən ona kömək edə bilərsənmi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tankın qalaya çatmasına kömək et.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Məktəb avtobusunun sürücüsü şagirdin yolunu unudub. O, səndən kömək istəyir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Şaxta baba Qar adamını hədiyyələrin dalınca göndərib. Yeni İlə lap az qalıb. Qar adamına qısa yolu göstər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Parovoz qəsrə getməlidir. Düzgün yolu tap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yanğınsöndürən maşında su qurtarıb. Quyuya gedən yolu ona göstər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kəpənək çiçəyə hansı istiqamətdə uçsun?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Balaca qar adamı evə yolu tanımır. Anasına onu tapmaqda kömək et. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Şaxta babanı Qar adamının yanına çatdır.