Şeirlər

Hikmət Ziya. "Ağıllı qarışqa"

Bala dovşana dedi anası:

- Gəl, kömək elə mənə, qadası!

Görürsən işim başımdan aşır.

Sən də buğdanı yuvaya daşı.

 

- Mən oynamağa gedirəm axı!

Deyib boz dovşan qaçdı aşağı.

Gördü yamacda kiçik qarışqa

Kələm daşıyır öz yuvasına.

 

Dedi: - Balaca, işləmə bunca!

Gəl, oynayaq biz yamac boyunca.

Qarışqa dedi: - Sonra oynaram,

Mənə bu işi tapşırıb anam.