Tapmacalar

Uşaqlar üçün maraqlı və əyləncəli suallar

Ağacda on alma var.

Dördünü dərdi siçan,

Birini yerə saldı.

Neçəsi orda qaldı?

(Cavab: 10-4-1=5)

 

 

 

 

 

Bazarda satılmaz,

Tərəzidə çəkilməz,

Baldan şirindir,

Amma yeyilməz.

(Cavab: Yuxu)

 

 

 

 

 

 

Bədəni var, başı yox,

Qolları var, ayağı yox,

Qarnını yırt, qanı yox.

(Cavab: Köynək)