Tapmacalar

Həşəratlar haqqında maraqlı tapmacalar

 

 

 

 

 

Ağ otun alasına,
Gül düşdü talasına.
Elə də quş olarmı,
Yem verməz balasına.       

(Cavab: Çəyirtkə)

 

 

 

 

 

 


Ayağı var səkkiz ədəd,
Əl vurantək əziləcək.
Havadadır qanadı yox,
İpək toxur, cəhrəsi yox.       

(Cavab: Hörümçək)

 

 

 

 

 

Alalar ha alalar,
Erkək, dişi balalar.       

(Cavab: Arı)

 

 

 

 

 

 

Altı ayaq, bir daban,
Ağzı qara, gözü yox.   

(Cavab: Baramaqurdu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağı gedərəm ley-leyi,
Yuxarı gedərəm ley-leyi.
Nə sümüyü var, nə iliyi.

(Cavab: Kəpənək)

 

 

 

 


Yol üstə qazan qaynar. 

(Cavab: Qarışqa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qanı var, canı yox.

(Cavab: Ağcaqanad)