Tapmacalar

Geyimlər və bəzək əşyaları haqqında tapmacalar

 

Ağzını aşağı edərəm dolar,
Yuxarı edərəm boşalar.       

(Papaq)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam belində, xallıca ilan. 

(Kəmər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmağıma ala gözlü,
Sarı ilan salınıb.                 

(Üzük)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bədəni var, başı yox,
Qolları var, ayağı yox,
Qarnını yırt, qanı yox.   

(Köynək)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki kürküm var,
On qardaşa çatar.
Bunu kim tapar?         

(Əlcək)