Atalar sözləri

Ana haqqında hikmətli sözlər

Ana - həyatın sonsuzluğudur.
(Emil Zolya)
 

*****
 
Ana, hər vaxt haqlıdır.
(Herman Suderman)
 

*****
 
Analar, hər şeyi görməsələr belə ürəkləri ilə eşidərlər. 
(Nikolay Ostrovski)

*****
  
Cənnət anaların ayaqları altındadır. 
(Məhəmməd peyğəmbər)

*****
  
Təbiətin ən böyük möcüzəsi anadır. 
(İohann Volfqanq Göte)

***** 
 
Məndən oxuduğum kitabların ən gözəlinin hansı olduğunu soruşsanız deyəcəm: Anamdır.
(Avraam Linkoln)