Musiqi

"Bahar gəlir"

Musiqi: Fikrət Əmirov

Sözlər: Zeynal Cabbarzadə

Oxuyur: "Canbala" qrupu