Atalar sözləri

Doğru yalanı qovar.

 

Doğru yolla gedən yorulmaz.
*****


Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, amma qayıtmaq olmaz.
*****


Yalan ayaq tutar, amma yeriməz.
*****


Quş qanadı ilə tanınar, insan adı ilə.
*****


Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
*****


Yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı.
*****


Oğru həmişə doğruluqdan danışar.
*****