Bayatılar

Oxşamalar

Dağda darılar,
Sünbül sarılar,
Qoca qarılar
Bu balama qurban.
***
Dağdakı atlar,
Quyruğu qatlar,
Göyçək arvadlar
Bu balama qurban.
***

Çaydakı qazlar, 
Tükün tarazlar,
Nişanlı qızlar
Bu balama qurban.
***
Dağın maralı,
Gözün qərarı,
Dünyanın malı
Bu balama qurban.
***

Ağardı başım,
Yoxdur sirdaşım.
Qohum-qardaşım
Bu balama qurban.
***
Tüstüsüz damlar,
Sarı badamlar,
Tənbəl adamlar
Bu balama qurban.
***

Çəkdim cəfasın, 
Gördüm vəfasın.
Böyütdüm onu
Sürdüm səfasın.
***
Tükəndi ahım,
Yoxdur günahım,
Balam böyüsə,
Odur pənahım.