Tapmacalar

Meyvələr haqqında tapmacalar

Heyva kimi sapsarı,

Nə heyvadı, nə darı.

Bir ağacdan dərərəm,

Ləzzətini görərəm.

(Armud)

 

 

 

İpsiz iynə, deşiksiz muncuq,

Allah düzər, adam üzər.

(Üzüm)

 

 

Ağ uzatdım,

Al toxudum,

Qara sərdim.

(Böyürtkən)

 

 

Ağac başında al yanaqlı qız.

(Alma)

 

 

Ağac başında qırmızı qız.

(Zoğal)

 

 

Ağac başında qımro bitər.

(Fındıq)

 

 

Ağac başında sarı yemiş.

(Xurma)

 

 

Bir yanı ağ, 
Bir yanı al. 
Ağzına al,
Dadı bal.

(Şaftalı)

 

Bir təndirim var iki çörək tutur.

(Qoz)

 

Qahqah qalası var bunun,
Qan pilayası var bunun,
Nə doğur, nə törəyir, 
Pərvaz balası var bunun.

(Çiyələk)

 

Dağda bir qab aş yumarladım,
Dənəsi də yerə düşmədi.

(Nar)