Şeirlər

Əfzələddin Xaqani. "Ana"

Əgər olmasaydı ana zəhməti, 
Qazana bilməzdim heç bu şöhrəti.

 

Yandırmaq istərkən qəlbimdə çıraq
Qəlbimi mum etdi, sözlərini yağ.

 

Onun ruzisilə xoş olar halım,
Onun duasıyla gülər iqbalım.

 

Onun hər sözündən alıram qüvvət;
Qaladır verdiyi hər bir nəsihət.

 

Düşmən tənəsilə kəsilsə yolum,
O zəif qarıdan güc alar qolum.

 

 

 

 

Onun duaları olmasaydı, ah!
Ömrüm puç olardı, yəqin, bir sabah.

 

Onun haqqı çoxdur boynumda, bişəkk,
Boynumda əmimin haqqı olan tək.