Şeirlər

Abbas Səhhət. "Ana və bala"

Oturmuş ana, 
Basmış bağrına – 
Nazlı körpəsin, 
Layla der ona. 
 
Uşaq yatmayır, 
Baxır, ağlayır, 
Anası onu 
Bu cür oxşayır: 
 
 
“Dağda darılar, 
Sünbülü sarılar, 
Qoca qarılar, 
Bu balama qurban. 
 
Dağda tağanlar, 
Bir-birin boğanlar, 
Oğlan doğanlar, 
Bu balam qurban. 
 
Bir bölük atlar, 
Atlar göy otlar, 
Ərsiz arvadlar, 
Bu balama qurban. 
 
 
Dağın maralı, 
Gözü qaralı, 
Dünyanın malı, 
Bu balama qurban”.